Mitä plastiikkakirurgia on

Plastiikkakirurgia on haavojen, kudospuutosten, epämuodostumien ja kehon muotovirheiden korjaavaa kirurgiaa. Plastiikkakirurgia voidaan jakaa kahteen pääalueeseen :

Rekonstruktiiviseen plastiikkakirurgiaan  jonka tarkoituksenaon palauttaa ruumiin muoto ja ruumiinosien toiminta mahdollisimman normaaleiksi sairauden, vamman tai kehityshäiriön jäljiltä. Näitä korjauksia tehdään sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa

Esteettinen plastiikkakirurgia(usein kutsutaan myös kosmeettiseksi kirurgiaksi) korjaa normaaliksi katsottavia muotovirheitä ja iän tuomia muutoksia terveiilä ihmisillä. Nämä korjaukset ovat keskittyneet yksityiseen terveydenhuoltoon

Usein potilaalle parhaan hoitotuloksen saavuttaminen edellyttää useiden eri erikoisalojen yhteistyötä ja onkin tavallista että plastiikkakirurgi toimii osana hoitoryhmää monissa erilaisssa yhteyksissä. Potilaita on vauvasta vaariin,päästä varpaisiin.

Sivujen  eri osiossa tuomme esille erilaisia plastiikkakirurgisia toimenpiteitä. Nykyaikainen plastiikkakirurgia on yhdistelmä hyvinkin erilaisia kirurgisia tekniikoista ja potilasryhmiä